mlada i mladozenja pored prozora

Dobre fotografije su poput dobrih viceva, ako vic treba objašnjavati onda nije dobar.

Fotografisanje venčanja i svadbe može da obuhvata fotografisanje svih aktivnosit pre i posle ceremonije sklapanja braka. Jutarnja priprema mlade i šminkanje, doček mladoženje i svatova, odlazak na venčanje, ceremonija venčanja, proslava i fotografisanje mladenaca i porodice za „photobook“.

Foto sesiju, je moguće organizovati istoga dana na nekoj od unapred dogovorenih lokacija ili u skladu sa dogovorom ukoliko je lokacija van grada.